top of page

Voorzieningen aanvragen

Soms heeft een kind een voorziening nodig om zelfstandig deel te kunnen (blijven) nemen aan activiteiten uit het dagelijks leven. 
Samen met u en uw kind onderzoeken we welk type voorziening het meest passend is voor jullie situatie. Afhankelijk van het soort voorziening vragen we deze aan bij een van de volgende instanties:

WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)
Woningaanpassingen, een rolstoel of aangepaste fiets vallen onder de WMO. Hierbij gaat de aanvraag via de eigen gemeente. Deze aanvraag dient u zelf in, telefonisch of via de website van uw gemeente. Wij kunnen u informatie geven over de procedure en samen met u het eisenpakket opstellen waaraan de voorziening moet voldoen. Dit eisenpakket kunt u dan meesturen met uw aanvraag. 

 

Wel is het goed om te weten dat de Gemeente werkt met voorkeurspakketten en vaak een vaste leverancier heeft. . Zij moeten de goedkoopst-adequate voorziening aan u verstrekken. Deze dient wel altijd aan het pakket van eisen te voldoen, maar is niet altijd uw voorkeursvoorziening. 

UWV
Om beter te functioneren in het onderwijs kunnen kinderen met een motorische, auditieve en/of visuele beperking in aanmerking komen voor een voorziening. Deze voorzieningen kunnen worden aangevraagd het bij UWV ((Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen). Wij kunnen u ondersteunen bij uw aanvraag door samen met u een advies en een pakket van eisen op te stellen voor de voorziening.
U dient zelf via de website van het UWV (www.uwv.nl) met de digi-D van uw kind een aanvraag in voor het verstrekken van een voorziening. Daarna bepaalt het UWV of er een passing nodig is en wie daarbij aanwezig zullen zijn. 
De leverancier zorgt voor een offerte en deze stuurt u zelf met uw aanvraag mee. 

 

Via de Zorgverzekeraar

Voorzieningen die vallen onder de regel hulpmiddelen zoals een aangepast bed of eetstoel worden via uw zorgverzekering aangevraagd. 

In het regelement hulpmiddelen van uw verzekering kunt u vinden op welke manier de vergoeding plaatsvindt.

Samen met u wordt bepaald aan welke eisen de voorziening moet voldoen. De leverancier waar us zorgverzekeraar een contract mee heeft zal tijdens een passing meekijken of/welke eisen de voorziening nodig heeft en stelt de ergotherapeut van Pax11  een advies op en regelt u zelf een machtiging bij de behandelend arts die moet worden meegestuurd met de aanvraag.

 

IMG20230507124155[1]_edited.jpg
bottom of page