top of page

Voor scholen en instellingen

Ik ben van mening dat iedereen toegang moet kunnen hebben tot de kennis en ervaring van professionals met een gemeenschappelijk doel. 

Dit betekent dat ik docenten, IB-ers, kindercoaches en werkgevers vanuit de ergotherapeutische invalshoek naar probleemstellingen wil laten kijken om zo tot completere oplossingen te komen.


 

U kunt als professional bij mij terecht voor:

- Schrijfrijpheid/motorische ontwikkeling bij oudste kleuters.

- Fijn motorische problemen in de klas (schrijven, handvaardigheid, onhandigheid, etc.).

- Discrepantie tussen wat een leerling aan lijkt te kunnen en de toetsresultaten (executieve functies).

- Moeite lijken te hebben met het verwerken van de lesstof (traag werken, werk overslaan, etc.).

- Afwijkend gedrag in de klas (afleidbaarheid, slechte concentratie, etc.).

Intervisie/coaching voor:

- Inhoudelijke vragen omtrent individuele leerlingen/cliënten op het gebied van ontwikkeling,

  fijne motoriek en/of gedragsproblemen.

- Verder implementeren van ergotherapeutische aanpassingen op de groep van kinderen die een individueel traject

  bij mij gevolgd hebben.

Ergotherapeutische screening voor leerlingen met betrekking tot:

- Schrijfrijpheid/motorische ontwikkeling bij oudste kleuters.

- Fijn motorische problemen in de klas (schrijven, handvaardigheid, onhandigheid, etc.).

- Discrepantie tussen wat een leerling aan lijkt te kunnen en de toetsresultaten (executieve functies).

- Moeite lijken te hebben met het verwerken van de lesstof (traag werken, werk overslaan, etc.).

- Afwijkend gedrag in de klas (afleidbaarheid, slechte concentratie, etc.).

Presentaties/voordrachten:

Afhankelijk van de vraag en interesse van u of uw team ben ik in de mogelijkheid interactieve presentaties of

voordrachten aan te bieden vanuit de ergotherapeutische visie op de motorische ontwikkeling, procesvaardigheden

en/of diagnostische probleemgebieden van uw doelgroep (denk hierbij aan allerlei problemen in de ontwikkeling,

evenals vragen over AD(H)D, ASS, hoogbegaafdheid, hooggevoeligheid, zithouding).  
 

Heeft u vragen, wilt u meer informatie of graag even sparren met mij over de mogelijkheden?

Neem dan vrijblijvend contact op.

bottom of page