top of page

Neurofeedbacktraining

Wat is neurofeedback?

Om SMART (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch, tijdgebonden) neurofeedbacktraining te kunnen uitoefenen beginnen we met de basis van neurofeedback, namelijk een EEG-meting (Elektro-Encefalografie). Een EEG-meting brengt de globale activiteit van het brein in kaart. 

De meetapparatuur van Brainmarker (het programma waar Pax11 mee werkt) toont  afhankelijk van wat je aan het doen bent (slapen, muziek luisteren, leren voor een toets, stress) de daarbij gemeten EEG-golven in verschillende kleuren weer. Soms heeft het brein echter moeite om van de ene 'breintoestand' naar de andere over te schakelen. Je kunt dan de volgende klachten ervaren:

 

- Concentratieproblemen

- Impulsief en/of hyperactief gedrag (o.a. AD(H)D)

- Chronische moeheid

- Depressieve klachten
- Langdurige stress

- Angst

- Prikkelverwerkingsproblemen (o.a. HSP)

Je brein leert door beloning.

Als het neurofeedbackprotocol is bepaald, start je met de breintraining. Omdat je

hersengolven continu veranderen en het programma je laat zien hoe je eigen hersenactiviteit verandert krijgt je brein positieve feedback op die momenten waarop de activiteit verbetert.

Deze vorm van leren heet operante conditionering: je leert door positieve en negatieve

feedback. We weten niet hoe we dit doen, we weten alleen dat het steeds beter gaat. Net als

bij fietsen: als kind leren we met vallen en opstaan.

Train je brein met filmpjes kijken.

Wanneer we na de intake en de beginmeting zien dat de klachten die je ervaart  overeen-

komen met je breintoestand kun je thuis aan de slag met de thuis-app van Brainmarker.

Hiervoor krijg je toegang tot je eigen trainingsprogramma waarin je zelf filmpjes van Youtube

kunt plaatsen om mee te trainen. Voor een goed en langdurig resultaat van de training moet je minimaal 3 x per week 30 minuten trainen in een periode van 10 tot 14 weken. 

In die tijd monitor ik je voortgang op afstand, stel ik zo nodig het protocol bij en neem ik

contact met je op wanneer je niet aan de trainingsmomenten komt  of als er vragen zijn.

Halverwege het traject ontvang je een voortgangsrapportage. Na het gehele traject doorlopen

te hebben sluiten we af met een eindmeting, evaluatie en stel ik een eindrapportage op. 

 Wat heb je nodig om te kunnen starten.

Om thuis aan de slag te kunnen heb je de volgende zaken nodig:

- Tablet of mobiele telefoon om de thuis-app van Brainmarker te installeren om te kunnen trainen.

- Internetverbinding om de filmpjes van Youtube via de Brainmarker-app af te kunnen spelen. 

- EEG-band. Deze krijg je van Pax11 in bruikleen.

 - De kosten voor het neurofeedbackprogramma (excl. uurtarief ergotherapiebehandeling) bedragen           € 350,00 per module van 20 sessies.

Logo Brainmarker trainer neurofeedback .
IMG20200517183227_edited.jpg
bottom of page