top of page
Logo-training-coach ikleeranders.jpg

'Ik leer anders' training

Elk kind onthoud nieuwe kennis op zijn eigen manier. De een gebruikt hiervoor vooral de talige instructie die in stukjes (serieel) aangeboden wordt. Terwijl andere kinderen juist gebruik maken van verschillende zintuigen zoals het zien, horen en voelen tijdens het aanbieden van de kennis. Zij proberen snel patronen in de stof te herkennen en zo deze als een compleet verhaal op te slaan in hun brein. In plaats van het aanbieden van informatie in kleine stukjes hebben deze kinderen de behoefte om eerst het grote geheel te zien voordat ze de deelstappen eigen kunnen maken.

We noemen deze groep ook wel 'Beelddenkers' 
 

Wie/wat is een beelddenker?

Er wordt nog vaak gezegd dat er voor beelddenken geen bewijs bestaat en dit een verzinsel is.

Toch bestaat er een grote groep ( in elke klas zitten 2 tot 3 beelddenkers) die vast loopt in het huidige onderwijsaanbod overduidelijk een andere leerstrategie gebruikt/nodig heeft. 

Uit EEG (Elektro- encefalografie) beelden blijkt dat de groep beelddenkers een andere breinwerking laten zien in rust dan niet beelddenkers. Beelddenkers leren vanuit vanuit vaste geheugenschema's.
Beelddenkers bevinden zich onder kinderen met een laag, gemiddeld of zelf hoogbegaafde intelligentie, AD(H)D,
ASS, Leerproblemen, Dyslexie, Dyscalculie, enz. Elke beelddenker is dan ook uniek. Ze hebben echter een grote overeenkomst namelijk:

Beelddenkers laten een trage verwerkingssnelheid zien bij het uitvoeren van dubbeltaken/ simultaan taken.

'Ik leer anders'training

Met behulp van de 'Ik leer anders' methode krijgt het kind de basisvaardigheden op het gebied van rekenen, taal en een adequate leerstrategie aangeleerd passend bij hun breinwerking. Hierbij maken we gebruik van dematerialen en de online trainer van de

'ik leer anders' methode. Daarnaast stellen we samen met het kind,

zijn ouders en bij voorkeur de IB-er van school een plan op op welke wijze de op school aangeboden lesstof voorhet kind eenvoudig aangepast kan worden zodat het kind de ,

in de therapie, aangeleerde vaardigheden toe kan passen in de klas. 

Hierbij kun je denken aan de volgende adviezen:

- Top-down aanbieden van de lesstof.

- Gebruik mogen maken van een 100-veld ipv getallenlijn.

- Aanleren van woordbeelden ipv woorden opsplitsen in klankgroepen

- etc.

 

- De kosten voor de 'ik leer anders' training bedragen € 50,-

 ('ik leer anders' methodeboek en jaarabbonnement op de online-trainer).

   excl. uurtarief ergotherapiebehandeling.

 

IMG20200504173130.jpg
bottom of page